Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada dome, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, ir pieņēmusi lēmumu iepirkumā „Siltumenerģijas piegāde Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/34.

Gulbenes novada domes iepirkumu komisija 2017.gada 15.jūnijā ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju SIA “Eko NRG”, reģ. Nr. 40103544169, ar līgumcenu bez PVN 1100000.00 EUR.

Zinojums_GND_2017_34.pdf

Ligums_GND_2017_34.pdf