Paziņojums par pieņemto lēmumu

Gulbenes novada domes Iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegto piedāvājumu sarunu procedūrā „Kartupeļu piegāde četru Gulbenes novada izglītības iestāžu un viena sociālās aprūpes centra vajadzībām”, identifikācijas Nr. GND-2017/90, 2017.gada 14.novembrī ir nolēmusi:

1. Atzīt par uzvarētāju sarunu procedūras 1.daļā “Kartupeļu piegāde Lejasciema pagasta izglītības iestādēm”, KS “KOPDARBS”, reģistrācijas Nr. 44603001430, “Darbnīcas”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, ar līgumcenu bez PVN 770,00 EUR (septiņi simti septiņdesmit euro, 00 centi).

2. Atzīt par uzvarētāju sarunu procedūras 2.daļā “Kartupeļu piegāde Rankas izglītības iestādēm”, KS “KOPDARBS”, reģistrācijas Nr. 44603001430, “Darbnīcas”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, ar līgumcenu bez PVN 1210,00 EUR (viens tūkstotis divi simti desmit euro, 00 centi).

3. Atzīt par uzvarētāju sarunu procedūras 3.daļā “Kartupeļu piegāde Druvienas sākumskolai”, KS “KOPDARBS”, reģistrācijas Nr. 44603001430, “Darbnīcas”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, ar līgumcenu bez PVN 165,00 EUR (viens simts sešdesmit pieci euro, 00 centi).

4. Atzīt par uzvarētāju sarunu procedūras 4.daļā “Kartupeļu piegāde Lizuma vidusskolai”, reģistrācijas Nr. 44603001430, “Darbnīcas”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, ar līgumcenu bez PVN 1386,00 EUR (viens tūkstotis trīs simti astoņdesmit seši euro, 00 centi).

5.Atzīt par uzvarētāju sarunu procedūras 5.daļā “Kartupeļu piegāde Sociālās aprūpes centram “Tirza””, reģistrācijas Nr. 44603001430, “Darbnīcas”, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads, LV-4428, ar līgumcenu bez PVN 440,00 EUR (četri simti četrdesmit euro, 00 centi).

Zinojums_GND_2017_90.pdf

Ligums_KS_Kopdarbs_1_dala

Ligums_KS_Kopdarbs_2_dala

Ligums_KS_Kopdarbs_3_dala

Ligums_KS_Kopdarbs_4_dala

Ligums_KS_Kopdarbs_5_dala