Drukāt

Paziņojums par pieņemto lēmumu
Gulbenes novada domes iepirkumu komisija informē, ka, izvērtējot iesniegtos piedāvājumus sarunu procedūrā „Gulbenes novada Litenes pagasta ceļu un ielu mehanizēta tīrīšana 2017./2018.gada ziemas periodā”, iepirkuma identifikācijas Nr. GND-2017/92, 2017.gada 5.decembrī ir nolēmusi atzīt par uzvarētāju Gulbenes rajona Litenes pagasta zemnieku saimniecību “Aizpurieši”, reģ. Nr. 43201014347, ar līgumcenu bez PVN par vienu pakalpojuma sniegšanas reizi 1665,23 EUR.

Zinojums_GND_2017_92.pdf

Ligums_ZS_Aizpuriesi.pdf