Iesnieguma veidlapa dažādiem jautājumiem novada pašvaldībai

-parakstīšanai ar roku
-parakstīšanai ar elektronisko parakstu