Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli Lejasciema pagasta pārvaldes uzskaitē esošo autobusu VW LT35, 1997.gada izlaidums, dzinēja tilpums 2,4, dīzeļdegviela.

Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 2006,00 (divi tūstoši seši euro 00 centi). Nodrošinājums 10% no izsolāmās mantas nosacītās cenas – EUR 200,60 (divi simti euro 60 centi).

Izsolāmo mantu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28640505 (Jānis).

Izsole notiks 2016.gada 15.martā plkst.10.00 Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē var Lejasciema pagasta pārvaldē pie lietvedes katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2016.gada 14.martam plkst.10.00.

Izsoles noteikumi

 

Paziņojums par izsoles rezultātiem

2016.gada 15.martā plkst.10.00 Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldē notika Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes uzskaitē esošās kustamās mantas – autobusa VW LT35, reģistrācijas numura zīme EK 5756, 1997.gada izlaidums, izsole.
Dalībai izsolē bija pieteicies viens pretendents – SIA “ANRO L”, reģistrācijas numurs 44102020362, juridiskā adrese Blaumaņa iela 1B-11, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401.
Izsoles komisija NOLĒMA:
Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvaldes uzskaitē esošo kustamo mantu –autobusu VW LT35, reģistrācijas numurs EK 5756, 1997.gada izlaidums, pārdot SIA “ANRO L”, reģistrācijas numurs 44102020362, juridiskā adrese Blaumaņa iela 1B-11, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, par summu 2031,00 EUR (divi tūkstoši trīsdesmit viens euro).