Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde paziņo, ka tiek atsavināta kustamā manta – autobuss VOLVO, modelis B10M, 1988.gada izlaidums, pārdodot par brīvu cenu – 620,00 EUR bez PVN.

Autobusu var apskatīt darba dienās, laiku iepriekš saskaņojot ar Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītāju Česlavu Barkovski, mob. tālr. 26954826.

Pieteikums par autobusa pirkšanu par brīvu cenu iesniedzams Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldē “Biedrības nams”, Tirzā, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, no sludinājuma publicēšanas dienas informatīvajā izdevumā “Gulbenes Novada Ziņās” līdz 2016.gada 5.augusta plkst.16.00.

Ja minētajā termiņā piesakās vairāki pircēji, starp šīm personām rīkojama izsole - atklāta mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Atsavināšanas noteikumi