Gulbenes novada dome informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase dzīvojamai telpai vienai personai (brīvprātīgajai jaunietei no Francijas) programmas Erasmus+ Eiropas brīvprātīgā darba projekta “Gain from giving” (Nr.2016-2-LV02-KA105-001254) ietvaros.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada domē, Izglītības, kultūras un sporta nodaļā, 315.kabinetā, līdz 2016.gada 28.novembrim plkst.16:00.

Kontaktpersona: Lauris Šķenders, e-pasts: , tālr.28742807.

Gulbenes novada domes 2016.gada 27.oktobra sēdē (protokols Nr.14, 19.§) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.