Gulbenes novada Daukstu pagasta pārvalde organizē medību tiesību nomas izsoli nekustamajiem īpašumiem Daukstu pagastā:

  • “Rožkalni”, kadastra Nr. 5048002 0233,3,2 ha;
  • “Melderi” kadastra Nr. 5048 002 0270, 8,65 ha;
  • “Valsts starpgabals” kadastra Nr.5048 002 0154, 1,2 ha;
  • “Krapas centrs” kadastra Nr.5048 002 0276, 3,7 ha.

Pieteikumi iesniedzami Daukstu pagasta pārvaldes telpās Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads, lietvedei līdz 2017. gada 2. maijam plkst.10.00.

Izsole notiks 2017. gada 2. maijā plkst. 11.00 Daukstu pagasta pārvaldes telpās Dārza iela 10, Stari, Daukstu pagasts, Gulbenes novads.

Saziņai ar Daukstu pagasta pārvaldi: 64471515, 64471516,