Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde organizē medību tiesību nomas izsoli nekustamajiem īpašumiem Galgauskas pagastā:

  • “Jaunpiļļi”, kadastra Nr. 5056 003 0148 – 2,5 ha,
  • “Spārītes”, kadastra Nr. 5056 002 0065 – 2,8 ha.

Pieteikumi iesniedzami Galgauskas pagasta pārvaldes telpās “Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasta, Gulbenes novads, lietvedei līdz 2017.gada 12.maija plkst.10.00.

Izsole notiks 2017.gada 12.maijā plkst. 11.00 Galgauskas pagasta pārvaldes telpās “Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads.

Saziņai ar Galgauskas pagasta pārvaldi: 64471221, 29414565, .