Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde organizē medību tiesību nomas izsoli nekustamajam īpašumam Lejasciema pagastā, kadastra Nr. 5064 001 0053 (platība 5,6 ha).

Pieteikumi iesniedzami Lejasciema pagasta pārvaldē Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, lietvedei līdz 2017.gada 29.maija plkst.09.00.

Izsole notiks 2017.gada 29.maijā plkst. 10.00 Lejasciema pagasta pārvaldē Rīgas ielā 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.

Saziņai ar Lejasciema pagasta pārvaldi: 64473660,