Gulbenes novada Galgauskas pagasta pārvalde organizē medību tiesību nomas izsoli nekustamajiem īpašumiem Galgauskas pagastā

  • “Ozoliņi”, kadastra Nr. 5056 005 0043 – 15,4 ha
  • “Ozoliņi”, kadastra Nr. 5056 005 0034 – 54,4 ha
  • “92,1 km”, kadastra Nr. 5056 003 0146 – 0,2327 ha
  • “Rožkalni”, kadastra Nr. 5056 003 0121 – 7.5674 ha

Pieteikumi iesniedzami Galgauskas pagasta pārvaldes telpās “Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasta, Gulbenes novads, lietvedei līdz 2017.gada 22.septembra plkst.10.00.

Izsole notiks 2017.gada 22.septembrī plkst. 11.00 Galgauskas pagasta pārvaldes telpās “Pagastnams”, Galgauska, Galgauskas pagasts, Gulbenes novads.

Saziņai ar Galgauskas pagasta pārvaldi: 64471221, 29414565,