Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli valsts dzīvokļa īpašumu Nr.1 “Kramiņi”, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā – sākumcena EUR 252.00, nodrošinājums EUR 25.20, izsole 28.06.2018. plkst.11-30.

Pirmpirkuma tiesīgo personu nav. Pieteikšanās līdz 14.06.2018. plkst.16-00. Izsoles notiek Privatizācijas aģentūrā, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā. Nodrošinājums jāiemaksā līdz pieteikuma iesniegšanai. Izsoles noteikumi pieejami www.pa.gov.lv/izsoles. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 5 gadiem. Informācija par apskati – 67021348, 67021413, 67021300.