Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās telpas nekustamajā īpašumā „Akācijas”, Lizuma pag., Gulbenes nov., ēkas (garāža) ”Veckalēji”, kadastra apzīmējums 5072 006 0389 001 001, daļai 120,1 m2 platībā, nomas izsole.

Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē „Akācijas”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov., katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2018.gada 8.oktobrim plkst.12:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2018.gada 9.oktobrī pulkst.10:00 Lizuma pagasta pārvaldē „Akācijas”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov..

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Lizuma pagasta pārvaldē „Akācijas”, Lizums, Lizuma pag., Gulbenes nov.., sekretārei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2018.gada 8.oktobrim plkst.12:00. Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts pieejami Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv.

Informācija par objektu un izsoles noteikumi