Drukāt

privat agentVAS “Privatizācijas aģentūra” paziņo, ka ir apstiprināti nekustamā īpašuma “Virānes darbnīcas”, Tirzas pagastā, Gulbenes novadā, kadastra Nr.50940090089, privatizācijas noteikumi.

Īpašums sastāv no zemesgabala 3,64 ha platībā un 10 būvēm.

Nosacītā cena - EUR 11800,00 (termiņš norēķiniem: tūlītēja samaksa vai nomaksa līdz 10 gadiem).

Apliecinājumi privatizācijai iesniedzami Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, līdz 08.11.2018. plkst.17.00.

Vairāku pretendentu pieteikšanās gadījumā izsole notiks 20.11.2018. plkst.13.00 Privatizācijas aģentūrā.

Papildu informācija: http://www.pa.gov.lv sadaļā Izsoles, tālrunis uzziņām 67021325 un 28674556.