Drukāt

gerbbmp

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek rīkota nomas objekta piedāvājumu atlase Eiropas Brīvprātīgā darba projekta “Go Outside”, Nr. 2018-2-LV02-KA125-002195, ietvaros dzīvesvietas nodrošināšanai vienam brīvprātīgajam līdz 2019.gada 31.jūlijam.

Piedāvājumi iesniedzami Gulbenes novada pašvaldībā, adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401, Izglītības kultūras un sporta nodaļā, 315.kabinetā, līdz 2018.gada 23.novembrim plkst.14.00.

Kontaktpersona: Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas jaunatnes lietu speciālists Lauris Šķenders, e-pasts: , tālr. 28742807.

Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra sēdē (protokols Nr.22, 14.§) apstiprināti nomas objekta atlases kritēriji.