Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas ar adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.30, platība 11,6 m2, nomas izsole.

Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2018.gada 9.novembrim plkst.12:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2018.gada 12.novembrī plkst.1000 Jaungulbenes pagasta pārvalde „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, sekretārei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2018.gada 9.novembrim plkst.12:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts pieejams šeit.