Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALBA" (reģ.Nr.44603000098) 28.01.2019. plkst.16.00 Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, rīko kustamās mantas - automašīnas MERCEDES BENZ SPRINTER 315 - otro izsoli ar augšupejošu soli. Izsoles noteikumi publicēti www.gulbene.lv un www.alba.lv. Objekta apskate piesakāma pa tālr. 25612112.

Izsoles objektu sākumcenas:- automašīna MERCEDES BENZ SPRINTER 315, Valsts reģistrācijas Nr.KN 1590, izlaiduma gads: 2008. - 4108,50 EUR. Nodrošinājums - 10% apmērā no automašīnas sākumcenas ieskaitāms līdz 25.01.2019. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ALBA" norēķinu kontos: A/S SEB Banka, konta Nr.LV05UNLA0007002467284, A/S SWEDBANK, konta Nr.:LV58HABA0551037133871, A/S CITADELE, konta Nr.LV75PARX0012520760001. Pieteikumu reģistrācija katru darba dienu Blaumaņa ielā 56A, Gulbenē, darba laikā līdz 25.01.2019. plkst.16.00.

Izsoles_noteikumi_