Gulbenes novada Lejasciema pagasta pārvalde pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli Lejasciema pagasta pārvaldes uzskaitē esošo autobusu VW LT35, 1997.gada izlaidums, dzinēja tilpums 2,4, dīzeļdegviela.

Izsolāmās mantas nosacītā cena EUR 2360,00 (divi tūstoši trīs simti sešdesmit euro 00 centi). Nodrošinājums 10% no izsolāmās mantas nosacītās cenas – EUR 236,00 (divi simti trīsdesmit seši euro 00 centi).

Izsolāmo mantu var apskatīt, iepriekš sazinoties pa tālruni 28640505 (Jānis).

Izsole notiks 2015.gada 3.septembrī plkst.10.00 Lejasciema pagasta pārvaldē, Rīgas iela 11A, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un iesniegt pieteikumus par piedalīšanos izsolē var Lejasciema pagasta pārvaldē pie lietvedes katru darba dienu no plkst.9.00 līdz 16.00, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2015.gada 2.septembrim plkst.16.00.

Izsoles_noteikumi_autobuss.docx