Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas ar adresi „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, telpu grupas, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015 001, nedzīvojamās telpas Nr.23, platība 17,7 m2, nomas izsole.

Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2019.gada 13.maijam plkst.12:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2019.gada 14.maijā plkst.1000 Jaungulbenes pagasta pārvalde „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Jaungulbenes pagasta pārvaldē „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, sekretārei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2019.gada 13.maijam plkst.12:00. Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts pieejami Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv.

Izsole_Jaungulbene_Gulbits

Izsoles noteikumi_14.05.2019