VAS “Latvijas Pasts” informē, ka ir pieņemts lēmums  par divu nekustamo īpašumu atsavināšanu Gulbenē un Lejasciemā.

  • 2020.gada 6.februārī plkst. 9.30 izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu O.Kalpaka ielā 62, Gulbenē.

Cena: 15 000 EUR

Platība: zeme 2982 m2

Pieteikšanās un reģistrācija izsolei līdz 31.01.2020.

Plašāka informācija un izsoles noteikumi šeit: http://ipasumi.pasts.lv/estatesBuy/entry/262

  • 2020.gada 6.februārī plkst. 10.00 izsolē ar augšupejošu soli pārdod nekustamo īpašumu Annas Sakses iela 2, Lejasciemā.

Cena: 31 100 EUR

Platība: zeme 0,358 ha, ēka 579,1 m2 un palīgēka

Pieteikšanās un reģistrācija izsolei darba dienās darba laikā no 02.01.2020. līdz 31.01.2020.

Plašāka informācija un izsoles noteikumi šeit: http://ipasumi.pasts.lv/estatesBuy/entry/141