Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas „Staļļi”, kadastra apzīmējums 5068 004 0130 012 un adrese: Jaunlitenes iela 1, Litene, Litenes pagasts, Gulbenes novads, telpu Nr.4.,5.,6.,7.,8 ar kopējo platību 128,7 kv.m. nomas izsole. Ēka ir valsts nozīmes kultūras piemineklis, ēku izmantojot, jāievēro Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes norādījumi.

 Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē “Pagastnams 1”, Litene, Litenes pag., Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2020.gada 12.martam plkst.16:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2020.gada 16.martā plkst.1000 Litenes pagasta pārvaldē “Pagastnams 1”, Litene, Litenes pag., Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldē “Pagastnams 1”, Litene, Litenes pag, Gulbenes novads, lietvedei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada domes mājas lapā www.gulbene.lv līdz 2020.gada 12.martam plkst.16:00. Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts pieejami Gulbenes novada pašvaldības mājas lapā www.gulbene.lv.

Informācija par objektu

Izsoles noteikumi

Līguma projekts