Gulbenes novada pašvaldība informē, ka tiek organizēta nedzīvojamās ēkas „Rēveļu pamatskola”, kadastra apzīmējums 5084 004 0245 001, telpa Nr.2., ar kopējo platību 26,3 kv.m., nomas izsole. Telpas izmantošanas veids – saimnieciskās darbības veikšana.

            Sīkāka informācija par nomas objektu Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldē „Krastkalni”, Ranka, Rankas pagasts, Gulbenes novads, katru darba dienu no plkst.9:00 līdz 16:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2020.gada 3.septembrim plkst.16:00.

Izsoles norises laiks un vieta: 2020.gada 4.septembrī plkst.900 Rankas pagasta pārvaldē „Krastkalni”, Ranka, Rankas pag., Gulbenes novads.

Pieteikumi iesniedzami Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldē „Krastkalni”, Ranka, Rankas pag, Gulbenes novads, lietvedei, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv līdz 2020.gada 3.septembrim plkst.16:00. Nomas tiesību izsoles noteikumi un nomas līguma projekts pieejami Gulbenes novada pašvaldības tīmekļvietnē www.gulbene.lv.

 Informācija par nomas objektu

Izsoles noteikumi

Nomas līguma projekts