VAS „Latvijas Pasts” (turpmāk Latvijas Pasts) informē, ka pieņemts lēmums par sekojošo nekustamo īpašumu Gulbenē, Gulbenes novadā, atsavināšanu.

VAS „Latvijas Pasts” pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli 06.05.2021., plkst. 14:00, Ziemeļu ielā 10, Lidostā „Rīga”, Mārupes novadā, nekustamo īpašumu A.Sakses ielā 2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads, kadastra Nr. 5064 012 0361 (apbūve un zemes gabals).

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena – 28 000 EUR.

Pieteikšanās izsolei darba dienās no 01.04.2021. līdz 30.04.2021. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālruņiem:  26424665, 29420864 vai e-pasts:     

Informācija par izsoli publicēta laikrakstos „Latvijas Vēstnesis” un Latvijas Pasta mājas lapā www.pasts.lv.