VAS “Latvijas Pasts” informē par nekustamā īpašuma “Daukstu pasts” atsavināšanu.

Detalizētu informāciju par izsoli var saņemt pie izsoles rīkotāja – 29398567, 67608549, .

Skatīt “Latvijas Vēstnesī”