Gulbenes novada dome informē, ka tiek organizēta nedzīvojamo telpu nomas izsole: „Gulbīts”, Gulbītis, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads, kadastra apzīmējums 5060 005 0073 015, nedzīvojamā telpa Nr.32, ar kopējo platību 12,5 m2.

Sīkāka informācija par nomas objektu Jaungulbenes pagasta pārvaldē, pieteikumu iesniegšana līdz 2015.gada 4.decembrim plkst.14.00, nomas izsoles 2015.gada 7.decembrī plkst.9.00.

Jaungulbene_Gulbīts_telpu_noma_11.2015.docx