29.03.201. Gulbenes novada domes sēdes lēmums par Vides aizsardzības jautājumu komisiju, protokols Nr.4, 15.§.

APSTIPRINĀT Vides aizsardzības jautājumu komisijas sastāvu:

1. Gunārs Ciglis – Gulbenes novada domes deputāts;
2. Ligita Miezīte – Gulbenes labiekārtošanas iestādes vadītāja;
3. Laima Šmite-Ūdre – Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste;
4. Andris Barkāns – Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris vides aizsardzības jautājumos;
5. Elvijs Kantāns - iedzīvotājs