27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Tūrisma komisijas sastāvs (prot. Nr. 10, 38.§):

Izmaiņas 26.07.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.15, 7.§.

Tūrisma komisijas locekļi

Normunds Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs;
Iveta Kovtuņenko – Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” direktore;
Gundars Rubenis – Atpūtas kompleksa “Ziedugravas” īpašnieks;
Iveta Ilva – SIA “ILVA I” vadītāja;
Inga Lapse – Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” tūrisma informācijas konsultante;
Aldis Kreislers – SIA “Gulbenes-Alūksnes bānītis” valdes loceklis;
Evija Maļiņina – Aktīvās atpūtas uzņēmuma “laivot.lv” pārstāve;
Vilnis Lapiņš – Gulbenes novada Litenes pagasta pārvaldes vadītājs;
Zlata Kallase – SIA “Gulbenes viesnīca” valdes locekle;
Iveta Ziepniece – Tirzas novadpētniecības krātuves speciāliste, gide;
Māris Jansons - Gulbenes novada Rankas pagasta pārvaldes vadītājs.