29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdes lēmums par Sporta komisiju, protokols Nr.9, 51.§.

APSTIPRINĀT Gulbenes novada domes Sporta komisijas sastāvu:

Arnis Šķēls - Gulbenes novada pašvaldības izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs
Lāsma Gabdulļina - deputāte
Gatis Rikveilis - iedzīvotājs
Vitālijs Platais - iedzīvotājs
Anatolijs Savickis - deputāts
Dzintars Abakoks - iedzīvotājs
Aigars Cīrulis – iedzīvotājs

31.08.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.12, .44§) ievēlēti:

Māris Čakars - Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktors
Oskars Kreišmanis - iedzīvotājs