27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10, 315§) nolemj apstiprināt Licencēšanas komisijas sastāvu:

Vita Kravale – Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vadītāja;
Larisa Cīrule – Gulbenes novada domes deputāte;
Daiga Krēsliņa – Gulbenes novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas finanšu ekonomiste.

Par komisijas sekretāri nozīmēta Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja Dace Kurša.