Apstiprināta 27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10, 315§)

Izmaiņas:

25.07.2019. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.11, 39.§)

Eduards Garkuša - Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas jurists;
Larisa Cīrule – Gulbenes novada domes deputāte;
Daiga Krēsliņa – Gulbenes novada pašvaldības Ekonomikas nodaļas finanšu ekonomiste.

Par komisijas sekretāri nozīmēta Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja Dace Kurša.