Gulbenes novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvs

Izmaiņas 26.04.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr. 7, 53.§).

Izmaiņas 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 20.§.

APSTIPRINĀT Gulbenes novada domes Lauksaimniecības zemes darījumu izvērtēšanas komisijas sastāvu  no 2018.gada 2.maija:

Komisijas priekšsēdētājs:
Andis Caunītis - Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks;

Komisijas locekļi:
Kristaps Dauksts – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;
Sandis Sīmanis - Gulbenes novada pašvaldības jurists;
Rita Cinkuse - Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma speciāliste;
Māris Brencis - iedzīvotājs.