29.06.2017. Gulbenes novada domes sēdē nolemj apstiprināt Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvu (protokols Nr.9, 51.§).

Izmaiņas 28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 10.§).

 

Interešu izglītības programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas sastāvs

Gunārs Ciglis - Gulbenes novada domes deputāts;
Egons Kliesmets - Gulbenes kultūras centra direktors;
Baiba Muceniece - Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas izglītības metodiķe;
Dārta Dīvāne - Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas konsultante kultūras jomā;
Arnis Šķēls - Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs.