27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvs (protokols Nr.10, 32.§):

Izmaiņas 26.07.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.15, 29.§.

Izmaiņas 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 17.§.

Izmaiņas 30.05.2019. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.8, 58.§.

Autoceļu (ielu) fonda komisijas locekļi

Normunds Mazūrs - Gulbenes novada domes deputāts;
Jānis Barinskis – Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs;
Laimonis Aumeisters – Valsts akciju sabiedrības „Latvijas Valsts ceļi" Gulbenes nodaļas vadītājs;
Kristaps Dauksts – Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs;
Velga Apinīte - Gulbenes novada pašvaldības Finanšu un ekonomikas nodaļas ekonomiste

Par komisijas sekretāri nozīmēta Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas teritorijas plānotāja Dace Kurša.