27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10, 31.§) nolemj apstiprināt Apbalvošanas komisijas sastāvu.

Izmaiņas 28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 10.§).

Izmaiņas 25.10.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.22, 41.§).

Komisijas priekšsēdētājs: Normunds Audzišs – Gulbenes novada domes priekšsēdētājs;

Komisijas locekļi:

Raitis Apalups, Gulbenes novada iedzīvotājs;
Andrejs Andževs, Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis;
Egons Kliesmets, Gulbenes kultūras centra direktors;
Svetlana Ziepniece, Tirzas pamatskolas direktore.

Par komisijas sekretāri ir nozīmēta Administratīvi juridiskās nodaļas kancelejas pārzine Vita Baškere.