27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.10, 31.§) nolemj apstiprināt Apbalvošanas komisijas sastāvu.

Izmaiņas 28.09.2017. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.13, 10.§).

Izmaiņas 25.10.2018. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.22, 41.§).

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē (protokols Nr.14, 59.p.).

Apbalvošanas komisijas sastāvs

Raitis Apalups - Gulbenes novada iedzīvotājs;
Andrejs Andževs - Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas metodiķis;
Svetlana Ziepniece - Tirzas pamatskolas direktore;
Andis Caunītis - Gulbenes novada domes priekšsēdētājs;
Larisa Cīrule - Gulbenes novada pašvaldības iedzīvotāja.

Par komisijas sekretāri ir nozīmēta Administratīvi juridiskās nodaļas kancelejas pārzine Vita Baškere.