Administratīvā komisija ievēlēta 30.08.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.19, 45.§.

Administratīvās komisijas locekļi

Marika Andža - Gulbenes novada pašvaldības policijas inspektore;

Vita Baškere – Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas kancelejas pārzine;

Lāsma Kazjukoviča - Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Gulbenes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšniece;

Evija Maļiņina – Gulbenes novada Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļas vadītāja;

Laima Priedeslaipa – Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juriste.