Ar Gulbenes novada domes 2017.gada 31.augusta lēmumu (prot.Nr.12, 43.§.) Vēlēšanu komisija noteikta šādā sastāvā:

Sintija Gineviča,
Lienīte Reinsone,
Gunita Zvirgzdiņa,
Laima Priedeslaipa,
Inese Ondrupe,
Iveta Zvaigzne,
Karīna Kalniņa.