Ētikas komisija ievēlēta 25.10.2018. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.22, 33.§.

Ētikas komisijas locekļi

Guntis Princovs – Gulbenes novada domes deputāts;

Ieva Grīnšteine – Gulbenes novada domes deputāte;

Anatolijs Savickis – Gulbenes novada domes deputāts;

Laima Priedeslaipa – Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas juriste;

Arnis Šķēls – Gulbenes novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs.

Ētikas kodekss