27.07.2017. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Medību koordinācijas komisijas sastāvs (prot. Nr. 10, 36.§):

Komisijas priekšsēdētājs: Andis Caunītis - Gulbenes novada domes deputāts.

Komisijas locekļi:

Laimonis Kļaviņš - Valsts meža dienesta Ziemeļaustrumu virsmežniecības inženieris medību jautājumos;
Ilgonis Losāns - Lauku atbalsta dienesta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības Lauku reģistra daļas vadītājs;
Ainārs Kuprovskis- biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pilnvarotais pārstāvis;
Andris Gargurnis - biedrības “Gulbenes lauksaimnieku biedrība” pilnvarotais pārstāvis;
Arnis Čams - biedrības “Latvijas meža īpašnieku savienība” pilnvarotais pārstāvis;
Vita Baškere - Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas kancelejas pārzine.

 Protokoli

Protokols_20.04.2018.