Drukāt

25.02.2021. Gulbenes novada domes sēdē ir apstiprināts Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāvs (prot. Nr. 2, 47.§)

Izmaiņas 26.08.2021. Gulbenes novada domes sēdē, protokols Nr.14, 51.p.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstības veicināšanas komisijas sastāvs

Jānis Krastiņš - Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes komunālinženieris;
Kaspars Rakstiņš - Gulbenes novada Gulbenes pilsētas pārvaldes nekustamo īpašumu pārvaldnieks;
Dace Kurša - Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides pārvaldības speciāliste;
Inta Bindre - Gulbenes novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vecākā juriste;
Guna Švika - Gulbenes novada domes priekšsēdētāja vietniece.