Drukāt

Gulbenes novada pašvaldība ir izveidojusi 4 komitejas: Finanšu komiteju, Sociālo un veselības jautājumu komiteju, Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteju un Tautsaimniecības komiteju. To sastāvu veido Gulbenes novada domē ievēlētie deputāti.

Komiteju galvenais uzdevums ir sagatavot lēmumprojektus domes sēdēm. Katras komitejas pārziņā esošie jautājumi ir noteikti pašvaldības nolikumā.

Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Tās ir atklātas.

Plānotās domes un komiteju sēdes tiek publicētas

sadaļā Aktualitātes - Pasākumu kalendārs.

Par komiteju sastāvu lēmums tiek pieņemts domes sēdē.

 

Komiteju sastāvs

Komiteju sastāvs ievēlēts 08.07.2021. Gulbenes novada domes sēdē

Finanšu komiteja

 

Sociālo un veselības jautājumu komiteja

 

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

 

Tautsaimniecības komiteja