17.01.2019. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr. 1 (118)

17.01.2019. biedrības "Sateka" informatīvais izdevums

20.02.2019. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr. 2 (119)

20.02.2019. biedrības "Sateka" informatīvais izdevums

06.03.2019. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr. 3 (120)

06.03.2019. pielikums "Gulbenes Novada Ziņām"

03.04.2019. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr. 4 (121)

15.05.2019. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr. 5 (122)

05.06.2019. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr. 6 (123)

03.07.2019. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr. 7 (124)

17.07.2019. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr. 8 (125)

04.09.2019. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr. 9 (126)

09.10.2019. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr. 10 (127)