Pagastu teritorijā informatīvais izdevums “Gulbenes Novada Ziņas” tiek izplatīts ar VAS “Latvijas Pasts” starpniecību. Izplatīšanu Gulbenē organizē pilsētas pārvalde.

Gulbenē izdevumu var saņemt:

  • Gulbenes pilsētas pārvaldē,
  • Gulbenes novada bibliotēkā,
  • Gulbenes novada jauniešu centrā „Bāze”,
  • veco ļaužu dzīvojamajā mājā,
  • Gulbenes novada sociālajā dienestā.