13.01.2021. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.1 (142)

10.02.2021. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.2 (143)

10.03.2021. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.3 (144)

14.04.2021. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.4 (145)

12.05.2021. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.5 (146)

17.06.2021. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.6 (147)

Biedrības "Sateka" informatīvais pielikums

07.07.2021. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.7 (148)

16.08.2021. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.8 (149)

15.09.2021. "Gulbenes Novada Ziņas" Nr.9 (150)