Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro

(bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Beļavas pagasts

           

5044 014 0303

“Spārīte 170”, Spārīte

0,064

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

 

Lizuma pagasts

           

5044 014 0455

“Parka 3 - 2”, Lizums

0,06

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

 

Stradu pagasts

           

5090 002 0112

“Stāķi 18 - 3”, Stāķi

0,08

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5090 002 0301

“Ievugrava 44”, Ievugrava

0,065

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

 

Stāmerienas pagasts

           

5088 008 0135

“Lāčplēši 3”, Lāčplēši

0,04

Sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

5088 009 0057

“Vecstāmeriena”, Medņi

(daļa no zemes vienības)

3,34

Lauksaimniecības vajadzībām

5 gadi

150,30

31,56

181,86

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.