Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (kv.m)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas mēneša

maksa, euro

(bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas mēneša

maksa, euro

(ar PVN)

 

Gulbenes pilsēta

           

5001 002 0105

O.Kalpaka iela 60,

iekšpagalms pie kultūras centra

180

vasaras kafejnīca,

kultūras programmu organizēšana un izpildīšana

3 mēneši

(01.06.2019.-31.08.2019.)

12,60

2,65

15,25*

*nomnieks kompensē iznomātājam pieaicinātā neatkarīgā vērtētāja atlīdzības summu 94,38 EUR apmērā.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu Gulbenes pilsētas pārvaldē.

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro

(bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 002 0469

“Šķieneri - 5”

0,0783

sakņu dārza vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

 

Līgo pagasts

           

5076 004 0080

“Ozolsalas”, adrese: “Lazdukalns”, Līgo pag., Gulbenes nov. (daļa no zemes vienības)

0,3

lauksaimniecības vajadzībām,

bez apbūves tiesībām

5 gadi

28,00

5,88

33,88

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu pagastu pārvaldēs.