Zemes nomas maksas no 2019.gada 1.jūlija, pamatojoties uz Gulbenes novada pašvaldības 2019.gada 28.februāra Saistošiem noteikumiem Nr.6

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 004 0216

Jasmīnu iela 10A, Gulbene, Gulbenes nov.

489

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

22,30

4,68

26,98

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai Gulbenes pilsētas pārvaldē.