Drukāt

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

 

Stradu pagasts

           

5090 006 0111*

“Gustāni”, Stradu pagasts

(daļa no zemes vienības)

1,5646

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

73,54

15,44

88,98

5090 002 0132

“Stāķi 18-24”, Stradu pagasts

0,08

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

5090 004 0082

“Ceļmalas 3-16”, Stradu pagasts

0,16

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

13,60

2,86

16,46

5090 004 0087

“Ceļmalas 1-21”, Stradu pagasts

0,12

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

12,00

2,52

14,52

*Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.