Drukāt

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5090 002 0342

bez nosaukuma, Stradu pagasts

0,0751

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

15,02

3,15

18,17

5090 002 0343

“Ievugrava - 86”, Stradu pagasts

0,10

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

20,00

4,20

24,20

5090 002 0340

“Ievugrava - 83”, Stradu pagasts

0,065

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

13,00

2,73

15,73

5090 002 0318

“Ievugrava - 61”, Stradu pagasts

0,065

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

13,00

2,73

15,73

5072 006 0247*

“Zemes”, Lizuma pagasts

(zemes vienības daļa)

0.07

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,00

1,47

8,47

*Iznomājamā zemesgabala grafiskā shēma

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.