Drukāt

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība, (ha)

Atļautais

izmantošanas veids

Nomas

līguma

termiņš

Nomas gada

maksa, euro (bez PVN)

PVN (euro)

21%

Nomas gada

maksa, euro

(ar PVN)

5064 019 0131

“Sienāži”, Lejasciema pagasts

3,8

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

171,00

35,91

206,91

5044 002 0145

“Pie Krieviņiem”, Beļavas pagasts

1,3

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

57,20

12,01

69,21

5044 002 0226

“Pie Krieviņiem”, Beļavas pagasts

2,9

Lauksaimniecības vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

127,60

26,80

154,40

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībai, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, vai attiecīgo pagastu pārvaldēs.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: ,iesnieguma veidlapa pieejama ŠEIT. (https://www.gulbene.lv/lv/2015-04-21-13-37-30/pkv/124-pa/206-vp).

Sīkāka informācija par iznomājamo zemes gabalu atrašanās vietu attiecīgo pagastu pārvaldēs.