Drukāt

Kadastra apzīmējums

Nosaukums, atrašanās vieta

Platība (kv.m.)

Atļautais izmantošanas veids

Nomas līguma termiņš

Nomas gada maksa, EUR (bez PVN)

PVN 21%, EUR

Nomas gada maksa, EUR (ar PVN)

5001 004 0202

Litenes iela 41, Gulbene, Gulbenes nov.

373

Sakņu dārza vajadzībām, bez apbūves tiesībām

5 gadi

7,53

1,58

9,11

Iznomājamā neapbūvētā zemesgabala grafiskā shēma.

Uz nomu pieteikties iespējams, rakstot iesniegumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā.

Iesnieguma veidlapa pieejama gulbene.lv.

Iesniegumus ir iespējams sūtīt elektroniski uz e-pastu: .