Pašvaldības nomātie īpašumi Lejasciema pagastā

Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs Platība (m2) Lietošanas mērķis Iznomātājs Nomas maksas apmērs (ja ietverta apsaimniekošanas maksa, tiek norādīts atsevišķi) Nomas līguma darbības termiņš
Rūpnieku iela 2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
50640120283
400 Ūdenstorņa un ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai un apsaimniekošanai Zigrīda Kamerūte * 15.12.2010.-31.12.2022.
Krasta iela 2, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
50640120307
510 Artēziskās akas, dzeramā ūdens attīrīšanas ēkas un ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai un apsaimniekošanai Guntis Taurenis * 15.12.2010.-31.12.2022.
Līča iela 8, Lejasciems, Lejasciema pagasts, Gulbenes novads
50640120362
380 Notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas un ūdensapgādes sistēmu uzturēšanai un apsaimniekošanai Fjodors Semenkovičs * 15.12.2010.-31.12.2022.

* 5% no iznomājamā zemes gabala kadastrālās vērtības gadā